Zajęcia gordonowskie dla dzieci z opiekunami

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia gordonowskie, które będą się odbywać w środy dla trzech grup wiekowych:
15:40 – 16:20 – gr 1 dla dzieci do 2 lat

16:30 – 17:10 – gr 2 dla dwulatków

17:20 – 18:00 – gr 3 dla dzieci w wieku 3-4 lat

Pierwsze 10 min zajęć to wolna zabawa, czas by dzieci zapoznały się ze sobą i miejscem. Kolejne 30 min to zajęcia muzyczne.

Zajęcia gordonowskie, to cykl zajęć umuzykalniających, na których wprowadzamy dziecko w świat muzyki, rozbudzamy jego zdolności i rozbudowujemy słownik muzyczny. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z Teorią Uczenia się Muzyki autorstwa profesora E. E. Gordona.

Na zajęciach dla grupy dzieci do 2 lat nie używamy słów, aby skupić uwagę na zawartości muzycznej. Wykonujemy zróżnicowane pod względem charakteru melodie i rytmiczanki, na neutralnych i łatwych do powtórzenia sylabach „pam”/”bam”. Oprócz tego nieustannie się poruszamy, kołyszemy w rytm muzyki. Zachęcamy opiekunów do aktywnego udziału w zajęciach, ponieważ dzieci najlepiej uczą się powtarzając po swoich rodzicach.

Na zajęciach dla dzieci w wieku 3-4 lata stopniowo wprowadzamy zawartość słowną. Zaczynamy uczyć się prostych piosenek oraz poznajemy instrumenty orffowskie. Zachęcamy dzieci do nieustannego poruszania się w zróżnicowany sposób oddziałując na ich wyobraźnię i wykorzystując do tego odpowiednio dobraną zawartość muzyczną. Dzieci, oprócz osłuchania się z melodiami i rytmiczankami , poprzez zabawę poprawiają swoją koordynacje ruchową, a także uczą się podstawowych zagadnień muzycznych.

Na zajęcia obowiązuje karnet miesięczny – 100 zł (4 zajęcia)
Grupy do 10 osób
Zapisy pod nr tel. 798807601
Grupy w danym miesiącu wystartują gdy zapiszą się min. 4 osoby.

Zasady rezerwacji miejsc:
1. Zgłoś chęć udziału telefonicznie pod nr tel. 798807601
2. Zapłać za karnet do 3 dni po zgłoszeniu telefonicznym poprzez wpłatę 100 zł na konto bankowe:
20 1050 1214 1000 0090 3020 6891 TOTAL MAGIC Sp. z o.o.
3. W tytule przelewu wpisz: imię i nazwisko dziecka, zajęcia gordonowskie, gr, miesiąc
4. Jeżeli opłata nie wpłynie do 3 dni od zgłoszenia telefonicznego – rezerwacja miejsca na zajęcia zostaje anulowana!

Zajęcia prowadzone będą przez Magdalenę Abramowicz, wiolonczelistkę, pedagoga, instruktora zajęć gordonowskich. Magda jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Występowała na scenach instytucji muzycznych takich jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Halle aux Grains w Tuluzie. Prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w oparciu o Teorię Uczenia się Muzyki prof. Edwina Eliasa Gordona.